محلول لنز سافت زایس Zeiss 100 ML

110,000 تومان

سازگار با تمام لنزهای تماسی جا لنزی آنتی باکتریال پیشرفته ترین محلول چند منظوره شستشوی آسان

محلول لنز سافت زایس Zeiss 100 ML

110,000 تومان